Ord og uttrykk

Varmepumper har blitt stadig mer populære som en energieffektiv oppvarmingsløsning i både boliger og næringsbygg. For å forstå denne teknologien bedre, er det viktig å være kjent med ulike begreper og uttrykk knyttet til varmepumper. Her tar vi en nærmere titt på noen sentrale termer:

COP/SCOP (Coefficient of Performance/Seasonal Coefficient of Performance)

COP er en måleenhet som indikerer hvor effektiv en varmepumpe er når det gjelder å produsere varme i forhold til den tilførte energien. Jo høyere COP, desto mer effektiv er varmepumpen. SCOP tar hensyn til sesongvariasjoner og gir dermed et mer realistisk bilde av varmepumpens ytelse gjennom hele året.

Avgitt varmeeffekt

Dette refererer til den totale mengden varme utedelen til en varmepumpe kan produsere og avgir til innedelen(e). Dette er en viktig faktor å vurdere når man skal velge riktig varmepumpe. Med andre ord: Hvor mye varme trenger du?

Nordisk modell

Nordisk modell refererer til en tilpasning av varmepumper for kaldt klima, som i de nordiske landene. Disse modellene er spesielt utviklet for å fungere optimalt selv ved lave utetemperaturer, og de er derfor ideelle for bruk i kalde vintermiljøer.

Virkningsgrad

Virkningsgrad er et viktig begrep som indikerer hvor godt varmepumpen utnytter tilført energi til å produsere varme. Det er et forholdstall som viser hvor effektivt systemet kan konvertere energi fra en form til en annen. Moderne varmepumper har omtrent 1 kW tilført energi omgjøres til 5 kW avgitt energi, altså 1:5.

Inverterstyring

Inverterstyring er en teknologi som tillater kontinuerlig regulering av kompressorens hastighet. Dette gir varmepumpen muligheten til å tilpasse seg endringer i varmebehovet, noe som resulterer i bedre energieffektivitet og komfort.

Valg av varmepumpe

Når du skal velge en varmepumpe, er det viktig å vurdere dine spesifikke behov og de unike egenskapene til varmepumpen. Tenk på størrelsen på området som skal oppvarmes, isoleringsgrad i huset, klimaforholdene der du bor, samt dine krav til energieffektivitet.

Å forstå disse begrepene gir deg en solid base for å ta beslutninger når det gjelder å velge, installere og drifte en varmepumpe. Med stadig utvikling innen varmepumpeteknologi er det avgjørende å være oppdatert innen terminologien.

For de fleste vil dette være en oppgave som krever mye tid og det er derfor bedre å overlate disse vurderingene til oss. Be om en befaring. Du trenger ikke engang å spørre om den er gratis, for det er den.