Hvor mye støyer varmepumper?

Alle varmepumper avgir støy, men alle ingeniører som konstruerer varmepumper har et klart og tydelig oppdrag fra sine oppdragsgivere om at produktene skal være så stillegående som mulig. Årsaken er ganske enkelt at støyende varmepumper ikke selger.

Før vi går inn på problemet med støy er det viktig å si noe om hva støy er. Støy i dB

Støy angis med måleenheten Bel (B), men angis gjerne i desibel dB (1 dB = 1/10 B). Siden skalaen er logaritmisk blir lydstyrken 10-doblet, hver gang lydnivået stiger med 10. En økning på 3 dB betyr en fordobling av støybelastningen.

Stoy regjeringen.no

 

Valg av modell er viktig

En enkel regel er at billige varmepumper støyer mer enn dyrere varmepumper. Produsenter oppgir hva støyen ligger på, men beskrivelsen kan variere fra produsent til produsent. Det som er mest interessant er høyeste lydtrykk, både på innedel og utedel. Nedenfor er det oppgitt hva du kan forvente av lydtrykk, men dette er bare ca verdier.

  • Utedelen ligger stort sett på maks lydtrykk: Ca 43-50 dBtoshiba signatur gra
  • Innedelen oppgis med:
    • Stillemodus: Fra ca 16 dB
    • Lav/høy: Ca mellom 16-45 dB (Lydstyrken økes med viftehastigheten)

Eksempler på støy fra
noen vanlig modeller:

stoy fra div varmepumperNår varmepumpen har oppnådd innstilt innetemperatur vil den fortsette i "vedlikeholdsmodus", dvs at den lar temperaturen synke litt og kjører deretter litt til den innstilte temperaturen er oppnådd. Dette kalles for inverterstyring og betyr at varmepumpen bestemmer selv hvor mye effekt (herunder også støy) den skal bruke for å komme opp til riktig nivå igjen, evt kjøle ned. Alle varmepumper med varme har også kjøling.

For mange er det viktig å ta hensyn til naboen. Utedelen bør derfor ikke plasseres rett utenfor naboens soveromsvindu. I noen tilfeller kan du måtte kompromisse med deg selv om at utedelen bør plasseres et sted du i utgangspunktet ikke hadde tenkt å plassere den.

Varmepumpens utedel plasseres enten på bakkestativ eller veggmontert stativ på betongvegg/grunnmur. Plassering på trevegg er som regel en dårlig løsning som kun bør vurderes der det ikke finnes andre muligheter. Årsaken er at plassering på trevegg kan medføre vibrasjonsstøy inn i huset. Her er det mange variabler siden det finnes en rekke forskjellige vegger og litt om hvilke rom som er innenfor.

GummidempereSpiraldempereFor å dempe lyd/vibrasjon monteres det vibrasjonsdempere i gummi mellom utedel og stativ. For å få bedre demping av lyd/vibrasjon kan det monteres spiraldempere. Disse er spesialkonstruert for å senke vibrasjonene maksimalt. Dette er en liten og god investering.

VP hus i hvit stålVarmepumpehus er også med på å redusere støyen fra utedelen, i tillegg til at den også beskytter utedelen mot snø og regn. Det er viktig at varmepumpehus er riktig konstruert dersom du ønsker å bygge dette selv. Vi kan levere disse ferdigbygget og evt ferdig montert. Varmepumpehus finnes i hvitt og sortlakkert stål eller hvit/sort malt tre. I tillegg får du dem umalt i impregnert tre. Det aller viktigste for en varmepumpe er at den har rikelig med tilgang på luft.

Støy fra en moderne varmepumpe er som regel ikke noe problem, men det er viktig å tenke på at det finnes en nabolov som sier at varmepumpen må plasseres slik at den gir minst mulig sjenanse for naboene. Likevel er det slik at naboene må finne seg i noe støy fra en varmepumpe. En dom avsagt i lagmannsretten ga varmepumpeeieren medhold i at noe støy må tillates.

Regelverk: Forskrift om begrensning av forurensning (Lovdata). Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Støy utenfra reduseres gjerne ca 10-15 dB i vinduer/vegger, avhengig av type bolig. Andre ting kan også være retningen på støyen, avstand fra støykilden, evt også planter, trær, levegger osv.