Avbestilling:

Dersom du ombestemmer deg ang ditt kjøp av varmepumpe er det muligheter for dette, men det finnes en del betingelser:

  • Varmepumper kan ikke fritt avbestilles etter kontraktsinngåelse siden disse er satt i bestilling hos vår hovedleverandør og blir automatisk levert til oss.
  • Dersom du likevel må avbestille vil vi fakturere et gebyr på 15% av avtalt beløp. Dette pga at vi blir sittende med en vare som kan synke i verdi.
  • Det finnes muligheter for å gjøre om kjøpet innen 1 døgn etter kontraktsinngåelse, men dette må derfor skje senest innen 24 timer etter tidspunktet på den tilsendte og signerte signeringskontrakten.
  • Varmepumper som allerede er montert kan ikke flyttes kostnadsfritt uansett argumentasjon. Det er ditt ansvar at markering for monteringen av utedel og innedel blir der det er avtalt, uavhengig av befaringen. En befaring er kun rådgivende. Punkter for innedel og utedel må være markert for montøren før montering. Flytting av varmepumper koster kr 6000,- + evt forlengelse av rørstrekk over 4 meter med kr 690,- pr meter inkl mva. Flytting må bestilles som en jobb.