Monteringen av varmepumper er det aller viktigste ved et varmepumpekjøp!

Når du kjøper varmepumpe fra oss får du samtidig profesjonell montering som holder år etter år.
Ved kjøp av ny varmepumpe hos oss demonterer vi den gamle gratis og kjører den til gjenvinning.

Standardmontering av varmepumper inkluderer:Utdel vphus

 • Inntil 4 m kobberrør
 • Plastkanal (hvit eller beige) - Tillegg for svart eller andre farger
 • Kondensslange
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Ved ukurant rørtype annet enn 1/4" x 3/8" kommer tillegg på kr 1000,- pr 4 meter
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales på forhånd
 • Kunden er selv ansvarlig for å fjerne hindringer som er helt eller delvis fastmontert før montering.
  • Herunder gjelder:
  • Fjerning/flytting av nedløpsrør fra takrenne
  • Fjerne fastmonterte ting/åpne for hindringer som medfører snekkerarbeid
  • Montering gjennom flere rom kan utføres mot tillegg (omfang vurderes i hvert tilfelle)
  • Fjerne andre ting/hindringer vi kan komme til å ødelegge/flise opp ved fjerning og evt bruk av brekkjern.
  • Vi kan komme til enighet om løsninger hvor vi fjerner hindringer og hvor du som kunde ordner opp i etterkant, enten selv eller via et eksternt firma. Slike løsninger må ikke medfører videre ansvar eller kostnader for oss. Erfaringsvis er den mest vanlige hindringen et takvannsnedløp.

Standard montering kr 6000,- inkl mva

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder, forbeholder vi oss muligheten til å kansellere kjøpet/monteringen.

NB: Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Ved større monteringer avtales pris på forhånd.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.
 • Våre parkeringsutlegg i monteringstiden er tillegg som betales av kunden
 • Gi beskjed til montør dersom det må brukes parkeringsbevis - Dersom dette ikke er gjort vil evt parkeringsbøter belastes kunden

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, Siporex, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Flytting av ute/innedel
Det er viktig at det er enighet om plasseringen av enhetene før varmepumpen monteres. Dersom du angrer etter montering vil flytting av ute- eller innedel bli fakturert som nymontering. Årsaken er at dette er tidkrevende arbeid.

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Ved spesielle monteringer gjelder følgende priser:

Eventuelle tilleggspriser inkl mva:

For sent avbestilt montering * (min 48 timer) kr. 1.500,- 
Rørstrekk pr meter - utover de inkluderte 4 meter kr. 450,-
Montering av strømtilkobling over 2 m - pr meter kr. 75,-
Ekstra kjølemedium (R 32 gass) - pr gram ** kr. 2,50
Mur / betong kjerneboring *** Eksternt firma
Demontering av varmepumpe kr. 2.000,-
Remontering av demontert varmepumpe kr. 4.000,-
Spesialbrakett for lav murvegg kr. 650,-
Utedel montert høyere enn 1,2 meter kr. 650,-
Boring i tømmer/Leca kr. 600,-
Markkonsoll / bakkestativ **** kr. 1.200,-
Trollflex vegg gjennomføring kr. 480,-
Stige tillegg over 3,5 meter kr. 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard kr. 1090,-

 

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** F eks over 7 meter rørstrekk (varierer mellom de forskjellige merkene og typene)

*** Vi har valgt å bruke et eksternt firma til kjerneboring siden dette innebærer bruk av vann til kjøling. Du som kunde må selv bestille boring i egen bolig da vi ikke kan bestille dette.

**** Anbefales når vi ikke kan montere på trevegg/grunnmur/betong